Danh mục: Digital Marketing

Digital Marketing

Geotag là gì? Những lợi ích không ngờ của geotag khi làm SEO

Geotag là một khái niệm khá quen thuộc với những người làm SEO, đặc biệt là trong việc sử dụng hình ảnh. Đối với các công cụ tìm kiếm như Google, Geotag chính là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng của ảnh, từ đó đẩy top website nhanh chóng đạt thứ hạng […]

Read More